Staň sa fanúšikom a získaj ju na výkend!

Staň sa našim fanúšikom a získaj HONDU CBF600S na víkend!

SexShop Eros.sk spolu s požičovňou motoriek Mário Kováčik s.r.o. pre Vás pripravili súťaž o Hondu CBF600S na víkend.

Staň sa našim fanúšikom a získaj HONDU CBF600S na víkend.

PRAVIDLA SPOTREBITEĽSKEJ LOTÉRIE "STAŇ SA NAŠIM FANÚŠIKOM A ZÍSKAJ HONDU CBF600S NA VÍKEND"

1. Usporiadateľ:

Usporiadateľom spotrebiteľskej lotérie (ďalej len "Lotéria") je společnost 3W PRODUCTION, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 43, Prievidza, Slovenská republika, IČO: 36326712 spolu s Mário Kováčik s.r.o., Pobrežná 447/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Slovenská republika, IČO: 46147420.

2. Doba platnosti

Lotéria prebieha v dobe od 01.08.2011 do 12:00 hod 31.08.2011.

3. Účast v lotérii, pravidla lotérie

Účastníkom Lotérie se stává každá osoba staršia 18 rokov, ktorá v dobe do konca platnosti akcie sa stala fanúšikom stránky Eros.sk na Facebooku a zaslala email na adresu info@eros.sk. Lotére sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti 3W PRODUCTION, s.r.o., Mário Kováčik, s.r.o. ani ich rodinní príslušníci.

4. Výherca, Výhra

Po skončení Lotérie bude spoločnosťou 3W PRODUCTION, s.r.o. zo všetkých prihlásených účastníkov lotérie, splňajúcich podmienky lotérie, vylosovaný jeden výherca a dvaja náhradníci. Výhrou je zapožičanie motocykla HONDA CBF600S na dva dni. Vyherca je povinný splniť všetky podmienky bežné na zapožičanie tohto motocykla od požičovne motoriek Mário Kováčik s.r.o. okrem ceny za prenájom ktorá je pre výhercu bezplatne. Výherca bude najeskôr do 31.08.2011 do 14.00 hod. kontaktovaný a informovaný o spôsobe a termíne uplatenia výhry. Pokiaľ si výherca výhru neprevezme v stanovenom termíne, nárok na výhru mu zaniká a výhra prepadne v prospech druhého, respektíve tretieho náhradníka. Nárok na výhru nevzniká v prípade nedodržania alebo porušenia podmienok a pravidiel súťaže.

5. Práva a povinnosti usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť.

6. Zodpovednosť

Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom Súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa ako je uvedené v týchto pravidlách. Údaje a osobné dáta poskytnuté účastníkmi tejto Súťaže budú použité a spracované v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov iba pre vyhodnotenie Súťaže a obchodné účely Usporiadateľa.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto oficiálne pravidlá Súťaže sú dostupné po celú dobu trvania Súťaže na internetovej adrese www.eros.sk či na adrese usporiadateľa. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budou informace o Loterii zverejnené. Účastníci odoslaním prihlasovacieho emailu do tejto Lotérie bezvýhradne súhlasia s dodržiavaním týchto oficiálnich pravidiel. Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmito pravidlamy, sa riadia obecne záväznými právnimy predpismy Slovenskej republiky.

V Prievidzi 01.08.2011