Ekologie

Chráníme přírodu nikoliv proto, že se to má, ale protože to tak cítíme.

 Sexshop.cz - chráníme přírodu a chováme se ekologicky.

  • Na každé naší prodejně můžete odevzdat jakékoliv vybité baterie a my zajistíme jejich ekologickou likvidaci.

  • Třídíme veškerý vyprodukovaný odpad.

  • Recyklujeme obalové materiály a znovu je využíváme.

  • Objednáváme po velkých objemech a minimalizujeme dopravu a její dopady na životní prostředí.